Muutuste raamat

Muutuste raamat
2001
240 x 480 cm